Gå till menyn, innehåll

Promedia

Promedia

Övriga verksamheter

TVCheck fungerar som stöd, framför allt till Promedias tidningar.

TVCheck

TVCheck kontrollerar och kvalitetsgranskar all köpt TV-reklam i Sverige, Norge och Finland. TVCheck registrerar, kontrollerar och bevakar att all reklamfilm leveraeras som avtalat. Kontrollen görs på uppdrag av annonsörer, förmedlare och alla övriga som är knutna till TV-branschen.

Utöver kvalitetskontroll arbetar TVCheck med statistik och bevakningsalternativ av omvärld och konkurrenter. TVCheck driver även liknande verksamhet för tidningsannonser. Verksamheten har pågått sedan 1991.

KONTAKT

Kent Westerberg, bolagsansvarig
kent.westerberg@tvcheck.se
021-19 91 01

Box 3, 721 03 Västerås
Besöksadress: Slottsgatan 27
Växel: 021-19 91 00