Gå till menyn, innehåll

Promedia

Promedia

Om Promedia

Mediebolaget Promedia i Mellansverige AB ingår i MittMedia och har geografiskt fokus på området kring Mälardalen och Bergslagen. Promedia omfattar
12 lokaltidningar, verksamhet inom distribution, digital kommunikation samt registrering och kvalitetskontroll av TV- och tidningsreklam.

Promedia består av lokaltidningar med etablerade varumärken på sina respektive utgivningsområden – tio prenumererade och två gratistidningar. I Promedia finns tidningar med utgivning en, två, tre, fem, sex och sju dagar i veckan. Den samlade upplagan för de prenumererade tidningarna är drygt 150 000 exemplar och har en total målgruppsräckvidd på cirka 400 000 läsare. De två gratistidningarna har tillsammans en räckvidd på över 100 000 personer.

Mediebolaget Promedia i Mellansverige AB är namnet på moderbolaget som håller samman alla verksamheter. Tidningsverksamheten samlas i dotterbolagen Tidningsbolaget Promedia i Mellansverige AB och Försäljningsbolaget Promedia i Mellansverige AB.

I Promedia ingår även Prolog vars huvuduppdrag är distribution av morgontidningar och TV-Check som kvalitetsgranskar all TV reklam i Sverige, Norge och Finland.