Gå till menyn, innehåll

Promedia

Promedia

Kontakt

Promedias gemensamma funktioner, stab och ledning finns huvudsakligen i Västerås och Örebro.

Besökadress, VLT: Slottsgatan 27
Postadress: Box 3, 721 03 Västerås
021 – 19 90 00

Besöksadress, NA: Klostergatan 23
Postadress: 701 92 Örebro
019- 15 50 00

E-postadresser enligt principen: fornamn.efternamn@promedia.se

Press- och mediekontakter hänvisas till:
Johanna Niklasson, Marknads- och affärsutvecklingschef, 073 - 250 09 41